Hoe werkt het

ALS EEN GEWONE BIJLES
Bijles online werkt  als een  persoonlijke één op één bijles.
Bij leraar.online starten leerling en docent  via WhatsApp op hun mobiel. Daarna wordt contact gemaakt doormiddel van een Whiteboard.  De  opgaven die moeilijk  zijn worden op het WhiteBoard scherm gezet. Zij kijken samen naar dezelfde opgaven  en zien wat de ander aanwijst en/of opschrijft.

EERSTE UUR GRATIS
Deze manier van bijles krijgen is bijzonder effectief. Wij gaan altijd uit van 1 uur gratis bijles. Een snelle internetverbinding is wel een vereiste.
Een tweede leerling  kan desgewenst  meekijken met de bijlessen.

DOCENTKEUZE
De ouder/verzorger meldt de bijles leerling  aan op  www.leraar.online.  Wij zoeken een ervaren docent uit met kennis van het gevraagde vak en het juiste niveau en nemen via WhatsApp contact op met de ouder/verzorger. De leerling krijgt  steeds dezelfde docent die rekening kan houden met de leermethode die het best bij de leerling past. Wij werken  niet met chat sessies met verschillende docenten. Wij onderscheiden 4 soorten docenten voor de verschillende bijles vakken.
1 –  Basisschool :                                                    alle vakken
2 –  Voortgezet onderwijs  klas 1 en 2 :         alle vakken
3 –  Voortgezet onderwijs  klas 3 en 4 :         alle vakken
4 – Voortgezet onderwijs  klas 5 en 6 :          alle vakken

AFSPRAKEN
De docent neemt via WhatsApp contact op met de leerling. De leerling spreekt met de docent de dag en het tijdstip van de eerste gratis bijles af.
Het is belangrijk dat het werken met online bijles bevalt. Er moet een klik met de docent zijn. Pas dan wordt verder gegaan met de online bijles tot het aantal ( met de ouders afgesproken ) bijlessen gegeven is. Voor meer bijlessen is één berichtje naar info@leraar.online voldoende.

WAT ZIE JE OP HET JAMBOARD VAN GOOGLE ( WHITEBOARD )

Dit ziet de leerling op het scherm wanneer Google Jamboard wordt gebruikt en whatsapp met de beeld in beeld functie.

  •  De bladzijden van het boek waarop de moeilijke vraagstukken staan, worden met Office Lens als foto ingeladen en links op het whiteboard gezet.
  • De leerling probeert onder leiding van de docent de vragen uit te werken direct op het whiteboard.
  • De leerling kan de opgaven ook eerst op papier  uitwerken en met Office Lens een foto  zijn werk maken en dat op het whiteboard plaatsen.
  • Docent en leerling bespreken de gemaakte vragen.
  • Er kan door docent en leerling op het whiteboard geschreven worden met verschillende kleuren.
  • Door WhatsApp op hun mobiele telefoon kunnen  leerling en docent elkaar zien en spreken.

KLIK HIER OM ZELF MET HET WHITEBOARD TE OEFENEN wel even inloggen