Algemene voorwaarden leraar.online
De eerste online bijles met een nieuwe docent is altijd gratis en duurt 60 minuten.
Als er geen klik tussen docent en leerling is, zorgt leraar.online voor een andere docent.
Het afgesproken aantal lessen wordt afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer.
Na afloop van de lessen vragen wij de ouders om met de lessen door te kunnen gaan.
Online bijlessen  moeten  op achtereenvolgende weken afgesproken en gegeven worden.
Dus elke week één bijles, die (in overleg tussen leerling en docent) op verschillende dagen en tijden kan worden gegeven. Er is een maximale uitloop van één les per twee weken.
5 lessen kunnen maximaal in 8 weken worden gegeven. 10 lessen kunnen maximaal in 15 weken worden gegeven. 20 lessen kunnen maximaal in 30 weken worden gegeven. Wanneer deze periode wordt overschreden, vervallen automatisch de resterende bijlessen.
Alleen in overleg kunnen bijlessen meegenomen worden naar het volgende schooljaar.
Een online bijles wordt door de docent altijd voorbereid en hij / zij  is op dat uur volledig beschikbaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Om deze reden gelden de volgende regels:
Een online bijles is afgesproken en wordt door de leerling minstens 24 uur van te voren afgezegd dan wordt de bijles niet in rekening gebracht.
Een online bijles is afgesproken en wordt door de leerling niet 24 uur van te voren afgezegd dan wordt de  bijles in rekening gebracht.
Een bijles is door de leerling twee maal achter elkaar 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt een halve bijles in rekening gebracht.
Bij onverwachte ziekte is het aan de docent om een halve bijles in rekening te brengen, omdat het uur wel door de docent is voorbereid en ingepland.