Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden leraar.online

 1. De allereerste online bijles met een  docent is altijd gratis.
 2. Alle gerekende bijlessen duren 60 minuten. In overleg met de leerling kan een les een kwartier langer of korter duren
 3. Wanneer  geen klik tussen docent en leerling is, zorgt leraar.online voor een andere docent. Alles stopt wanneer de online methode niet bevalt. Wij gaan uit van het principe niet goed geld terug.
 4. Wanneer de leerling na de proefles tevreden is met de uitleg van de docent geeft de ouder via whatsapp aan dat ze doorgaan met het aantal gekozen lessen. Wij sturen dan een factuur.
 5. Wij berekenen geen inschrijfgeld
 6. Het aangegeven aantal lessen begint op de met de docent afgesproken tijden.
 7. Na elke 5 lessen sturen wij de verantwoording van gegevenuren en de data’s  met een korte rapportage  naar  ouders/verzorgers en leerling.
 8. Na afloop van het aantal afgesproken lessen, vragen wij de ouders of de leerling  door kan gaan met een nieuw aantal van 5, 10 of 20 lessen.
 9. Online bijlessen worden liefst op achtereenvolgende weken gegeven.
 10. De leerling  kan met de leraar het strippenkaart systeem afspreken maar:
 11. Er is een maximale uitloop van één les per twee weken, wat betekent dat:
 12. 5 lessen moeten in maximaal 10 weken worden gegeven.
 13. 10 lessen moeten in maximaal  20 weken worden gegeven.
 14. 20 lessen moeten in maximaal  40 weken worden gegeven.
 15. Wanneer deze periode wordt overschreden, vervallen automatisch de resterende bijlessen.
 16. Bij onverwachte situaties ( zoals langdurige ziekte ) kan het resterende aantal lessen worden opgeschort of teruggestort.
 17. Alleen in overleg, kunnen lessen meegenomen worden naar het volgende schooljaar.
 18. Een online bijles wordt door de docent altijd voorbereid en hij / zij  is op dat uur volledig beschikbaar . Om deze reden gelden de volgende regels:
 19. Een les  die  24 uur van te voren is afgezegd, wordt  niet in rekening gebracht.
 20. Een les  die niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt wel in rekening gebracht.
 21. Een les die twee maal achter elkaar 24 uur van te voren afgezegd wordt als halve les in rekening gebracht.
 22. Bij onverwachte ziekte wordt een halve bijles in rekening gebracht, omdat het uur wel door de docent is voorbereid en ingepland.